Innovatieve & betekenisvolle organisaties creëren

Train de aandacht en ontwikkel het volledige potentieel van uw organisatie

MindfulBizz is een Training & Adviesbureau gericht op het aanbieden van mindfulness based – maatwerk – trajecten met als doel een fundamentele cultuur verandering mogelijk te maken en de menselijke maat in organisaties terug te brengen.

Continue veranderingen en toenemende complexiteit vragen veel van een organisatie. Wendbaarheid, het kunnen inspelen op deze veranderingen en de juiste keuzes maken, zijn een belangrijke factor. Investering in training van de medewerkers om ‘agile’ te werken of effectief te communiceren is een logische stap. Echter, het aanleren van nieuwe vaardigheden in een beschermde omgeving is iets anders dan deze toe te passen terug op de werkvloer. In de waan van alledag neemt gewoontegedrag het weer over. De oplossing? Leren met Mindfulness als basis.

Mindfulness zorgt ervoor dat nieuwe vaardigheden niet alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn aanwezig blijven. Gevolg: meer waarde uit de investering in training en opleiding. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat Mindfulness of ook wel Aandachtstraining genoemd, positief effect heeft op concentratievermogen, creativiteit en sociale intelligentie.

Verschillende zeer succesvolle bedrijven, zoals Microsoft, Google en General Mills hebben dit reeds ontdekt. Deze organisaties hebben Aandachtstraining geïntegreerd in de kern van hun Learning & Development trajecten en Leiderschapsstijl. Dit stelt hen in staat een betekenisvolle organisatie te creëren: die zichzelf continu weet te vernieuwen in een steeds sneller veranderende en onzekere wereld.

Mindfulness is een systematische methode van het trainen van de geest: het bewust managen en verfijnen van de aandacht vergroot het vermogen tot bewust aanwezig zijn, compassie en wijsheid. Mindfulness stelt mensen in staat – ook onder hoge druk – bewust te blijven van gewoontegedrag en in het beslissende moment te schakelen naar voorgenomen gedrag.

Ontdek wat Mindfulness voor uw organisatie kan betekenen:

Stress en burnout preventie

Stress en burnout preventie

Stress is een functioneel mechanisme dat mensen in staat stelt in een piekmoment optimaal te presteren, mits afgewisseld met periodes van herstel. Doorlopend onder druk presteren en doelen najagen heeft echter aantoonbaar negatief effect op het brein. Mindfulness herstelt dit. De basistraining Mindfulness ontwikkelt bewustzijn van stress verhogend gewoontegedrag en de bijbehorende lichaamsreacties, wat voorwaarde is voor het (h)erkennen van grenzen. Dagelijks trainen vergroot de veerkracht en vitaliteit van uw medewerkers.

Volledige potentieel ontwikkelen

Volledige potentieel ontwikkelen

De werknemer van nu is 47% van de tijd afgeleid en onbewust reactief. Die reactiviteit ontstaat bij vooral hoge druk: dan neemt het primitieve brein het over en wordt toegang tot het sociale en hogere verstand afgesneden. Mindfulness traint het brein bewust aanwezig te blijven, ook onder druk. Focus en concentratievermogen nemen hierdoor toe en men is in staat de juiste reactie te kiezen in plaats van impulsief te reageren. Compassie en wijsheid blijven toegankelijk onder stress waardoor emotioneel intelligenter gedrag ontstaat. Samenwerking binnen teams en klantcontacten verbetert.

Waardegedreven en wendbare organisaties creëren

Waardegedreven en wendbare organisaties creëren

In een veranderende wereld met toenemende complexiteit zijn wendbaarheid en purpose essentieel voor het bestaansrecht van de organisatie. Dit vraagt een diepgaande verandering in stijl van leidinggeven, één die uitgaat van vertrouwen in plaats van controle. Maar ook een bedrijfscultuur waarin de purpose helder is; de waarden doorklinken in de keuzes die gemaakt worden en er ruimte is voor leren & ontwikkelen en voor innovatieve experimenten. Een cultuur waarin weer meer ruimte komt voor de menselijke kant van de organisatie.

 Recente opdrachtgevers:

In onze L&D introductieworkshop kunt u kennis maken met onze aanpak. De organisatiescan laat zien waar uw organisatie nu staat en waar u mindfulness in kunt zetten om een Mindful Business cultuur te bouwen.

Wilt u meer informatie?

CONTACT